top of page

הייתה לכם שנה טובה בשוק ההון? כך תשלמו פחות מס על הרווח שנוצר

כשבועיים לפני תום שנת 2018, שווקי ההון בעולם ממשיכים להתאפיין בתנודתיות גבוהה יחסית. עבור משקיעים רבים, אשר רשמו רווחים נאים מניירות ערך במהלך השנה או השנים האחרונות, מדובר בהזדמנות להקטין, באמצעות מספר טיפים פשוטים, את חבות המס שלהם על השקעותיהם

כשבועיים לפני תום שנת 2018, שווקי ההון בעולם ממשיכים להתאפיין בתנודתיות גבוהה יחסית. עבור משקיעים רבים, אשר רשמו רווחים נאים מניירות ערך במהלך השנה או השנים האחרונות, מדובר בהזדמנות להקטין את חבות המס שלהם על השקעותיהם בשוק ההון.

"כלכליסט" ביחד עם קארן שווק, מייסדת ומנכ"לית הפמילי אופיס לוסיד (LUCID), מציג כמה טיפים פשוטים וחשובים שהם ניתן לצמצם למינימום את המס המשולם על רווחים ממכירת ניירות ערך, על דיבידנדים ועל תשלומי הריבית של איגרות החוב.

תשואה חיובית בתיק ההשקעות משקפת את העובדה כי מחיר נייר הערך המוחזק גבוה יותר כיום מאשר ביום קנייתו. חשוב להדגיש: המיסוי בשוק ההון אינו תקף כל עוד אותו נייר לא נמכר. כלומר, חל מס רק על הרווח הריאלי, הרווח "על הנייר" או רווח ההון.

ניירות הערך הרלוונטיים הם מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות, ואגרות חוב צמודות למדד (הן יכולות להיות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות).

לדוגמה - המשקיע רכש מניה בסכום של 10,000 שקל, ומכר אחרי חודשיים ב-11 אלף שקל - משמע הרוויח אלף שקל. על הרווחים האלו קיים מס בשיעור של 25%.

עקרון קיזוז רווחי הון והפסדי ההון

חיוב המס בכל שנה קלנדרית חל רק על רווח ההון "נטו" –  כלומר ניתן לקזז את ההפסדי ההון לאחר מכירתם של ניירות ערך מסויימים בתיק ההשקעות כנגד רווחי ההון שנוצרו כתוצאה ממכירתם של ניירות ערך אחרים. אם קיים הפסד הון בשנת 2018, אך יווצר רווח הון בשנה הבאה, יהיה ניתן כמובן לקזז את רווחי ההון בשנים הבאות.

עם זאת, יש לקחת בחשבון כי קודם יש לשלם את המס בגין רווח ההון שנוצר בשנת המס הנוכחית, וקיזוז המס יתאפשר רק לאחר סוף שנת המס של 2019.

איך אפשר לחסוך במס?

במרבית תיקי ההשקעות בשנים האחרונות הצטברו רווחי הון משמעותיים לאור העליות המשמעותיות שהיו עד לפני מספר שבועות בשווקי ההון בעולם. אולם, אם קיימים ניירות ערך שגלום בהם הפסד, יתכן שיהיה כדאי לקראת סוף שנת המס הנוכחית לנצל את גל הירידות הנוכחי בבורסות השונות בעולם על מנת להקטין את חבות המס.

איסוף דוחות לשנת המס הנוכחית מספקי השירות השונים

מרבית המשקיעים אוהבים לפזר את השקעותיהם ולכן מחזיקים תיקי ניירות ערך בבנקים שונים בארץ ובעולם, או מנהלים את השקעותיהם בעזרתם של מספר בתי השקעות. ראשית יש לבקש מכל אחד מאותם ספקי שירות דוח מרכז של רווחי ההון והפסדי ההון שהצטברו מתחילת שנת המס הנוכחית.

מכירת ניירות ערך שגלום בהם הפסד לפני סוף השנה, כדי לקזז כנגד רווחי הון שמומשו משקיעים שיש להם הכנסות מדיבידנדים, מריביות או מרווחי הון ממכירת ניירות ערך, מומלץ שיבדקו אם יש להם ניירות ערך שגלום בהם הפסד. במקרה כזה אפשר למכור ניירות ערך אלו, ואת ההפסדים הגלומים בהם לקזז כנגד רווחים אחרים שנוצרו מניירות ערך, מדיבידנדים ומריביות, ובדרך זו לשלם פחות מס.

ניתן כמובן לרכוש בחזרה בסמוך למועד המכירה את אותם ניירות ערך אם ממשיכים להאמין כי ההשקעה בניירות ערך טובה. עוד חשוב לקחת בחשבון כי אם נוכה מס במקור בגין אותן הכנסות, יש לשקול הגשת דוח להחזר מס.

קיזוז הפסדי הון משנים קודמות מרווחי הון מהשנה הנוכחית

משקיעים רבים, בעיקר השכירים שבהם, אינם בהכרח מגישים דוח למס הכנסה מידי שנה. בכך הם לא תמיד מודעים לכך שהם עלולים להפסיד את האפשרות לקזז הפסדי הון משנים קודמות מרווחי הון שנוצרו בשנה הנוכחית. כדאי למשקיעים שנוצר להם רווח הון משמעותי השנה והפסדי הון בשנה שעברה לשקול להגיש דו"ח למס הכנסה, ולבקש לקזז מס. העלויות הכרוכות בהגשת הדו"ח אינן בהכרח גבוהות ויתכן חיסכון משמעותי במס עבור אותם משקיעים.

ומה לגבי השנה הבאה? חישבו על הפקדה לקופת גמל בניהול אישי על מנת לדחות את תשלומי המס העתידיים. הפקדה בקופת גמל - תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר להפקיד בקופות הגמל כסף פנוי – מחשבון העו"ש, פק"מים ותיקי ההשקעות. התיקון הנ"ל מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופות גמל ולהינות בתקופת החיסכון מדחיית מס ללא צורך בתשלום מס רווחי הון מידי שנה קלנדרית.

גובה תקרת ההפקדה לקופות הגמל נקבע כמובן בהתאם לגיל הפרישה ולשכר הממוצע במשק. נכון להיום, ככלל אצבע, ניתן להפקיד עד גובה תקרה גבוה יחסית העומד על כ-5 מיליון שקל.

ניתן למשוך את הכספים באחת משתי הדרכים הבאות: או כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים (החל מגיל 60) או כמשיכה חד פעמית הגוררת תשלום מס של 15% (נומינלי) ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% (ריאלי) המוטל על השקעות בניירות ערך. עוד נקודה חשובה היא שניתן למנות מוטבים אשר יהיו הזכאים הבלעדיים לכספיים בפטור מלא ממס רווחי הון במקרה של פטירה לאחר גיל 75.

קופת גמל בניהול אישי (IRA), בניגוד לקופות הגמל "הרגילות", מאפשרת לעמית לבצע בעצמו או באמצעות בא כוחו (בדרך כלל מנהל ההשקעות שלו) את השינויים בהרכב התיק ההשקעות. זוהי אלטרנטיבה מעניינת עבור כל אותם משקיעים אשר מתעניינים במבנה השקעות אופורטוניסטי וגמיש יותר, המאפשר גם כן שילוב של השקעות במוצרים פיננסים וניירות ערך אלטרנטיביים על חשבון אפיקי השקעה מסורתיים. כמו כן, העלויות של קופות גמל אלו משמעותית נמוכות מעלויות של קופות גמל "רגילות".

כתבות נוספות שיעניינו אותכם

בתקופה האחרונה אנו נתקלים ביותר ויותר משקיעים "יושבי מזומן", שמתלבטים אם למרות החששות שלהם לגבי ההשלכות של נגיף הקורונה על הכלכלה העולמית, לא כדאי לקרוב להגדיל את החזקותיהם במניות • צריך שיהיה זה להזמין את העשור - רק חשוב לנקוט משנה זהירות.
A8V (1).gif
"לתוצאות הבחירות בארה"ב יכולות להיות השלכות משמעותיות על המשקיעים ובייחוד על מניות קטנות" • "נראה כי הטיפול של הנשיא במשבר, ואישיותו הייחודית משאירים חותם על דעת הקהל בארה"ב ופועלים כנגדו"
_116571954_bidenreuters.jpg
bottom of page